Odbor sociální a zdravotní

 

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv. č.
Mgr. Eva Maláčová 542 526 200
malacova(zavináč)stred.brno.cz
vedoucí odboru Měnínská 4 107
Bc. Věra Svobodová
542 526 203 pověřena vedením oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Měnínská 4 111
Eva Šobková, DiS. 542 526 210 pověřena vedením oddělení péče o dospělé
dohledy nad výkonem opatrovnické funkce u osob omezených ve svéprávnosti, vítání dětí, jubilejní svatby, příjem žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou a bezbariérový byt
Měnínská 4 105
Mgr. Blanka Lužnik Avbelj 542 526 202 právník odboru Měnínská 4 104
Mgr. Dana Demková 542 526 226 sociálně-právní ochrana dětí
Měnínská 4 110
Bc. Denisa Mockovčiaková 542 526 228 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 109
Bc. Bronislava Gilarová, DiS. 542 526 260 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 101
Bc. Eliška Horáčková 542 526 227 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 102
Mgr. Dagmar Hradská 542 526 215 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 108
Bc. Ivana Jaborníková, DiS. 542 526 224 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 112
Kateřina Kotasová, Dis. 542 526 218 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 112
Bc. Alena Knápková 542 526 214 sociálně-právní ochrana dětí Menínská 4 101
Martina Rothová, DiS. 542 526 206 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 115
JUDr. Alena Brožková 542 526 222 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 113
Bc. Helena Tománková, DiS. 542 526 205 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 113
Mgr. Petra Jadrná, DiS.
542 526 223 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 110
Bc. Michal Bělík 542 526 221 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 113
Mgr. Marie Semerádová, DiS. 542 526 229 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 109
Mgr. Vladimíra Viktorinová 542 526 201 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 108
Iveta Slámová, DiS. 542 526 216 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 115
Bc. Lenka Zemanová 542 526 225 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 101
Mgr. Veronika Dychusová, DiS. 542 526 220 sociálně-právní ochrana dětí Měnínská 4 111
Zdeňka Kovářová 542 526 204 administrativní pracovnice Měnínská 4 106
Bronislava Makaryszynová 542 526 211 SPOZ, sociální pohřby, kluby seniorů
Měnínská 4 106
Mgr. Blanka Minaříková 542 526 212 péče o osoby omezené svéprávnosti Měnínská 4 106
Bc. Kamila Bedřichová
542 526 208 péče o osoby omezené svéprávnosti Měnínská 4 104
Jana Konečná, DiS 542 526 207 péče o osoby omezené svéprávnosti Měnínská 4 104
Gabriela Launová, DiS 542 526 219 ustanovení zvláštního příjemce důchodu, tíživá a krizová situace občanů, poradenství v oblasti sociální a zdravotnictví
Měnínská 4 105
Marie Šilerová 542 526 335
543 217 445
pověřena vedením oddělení pečovatelské služby Lipová 31  
Bc. Zuzana Štoudková, DiS. 542 526 122 metodik - plánovač soc. služeb
Lipová 31  
Ivana Kavalcová, DiS.
542 526 129 sociální péče Lipová 31  
Ing. Zdeňka Štěpničková 542 526 124 provozně-ekonom. pracovník Lipová 31  
Mgr. Marta Friedbergová 542 526 129 sociální pracovník Lipová 31  
Mgr. Ondřej Bílý 542 526 127 sociální pracovník Lipová 31  
Bc. Jana Bukovská 542 526 127
543 212 702
sociální pracovník Lipová 31  
Zdeněk Kudínek 542 526 338 autoprovoz pečovat. služby Lipová 31  
Jitka Filipínová 542 526 128 pracovník v soc. službách Lipová 31 - centrum denních služeb  
Andrea Krejčířová 543 212 702 pracovník v soc. službách Lipová 31  
Vladimíra Bačíková 543 256 020 pracovník v soc. službách DPS Křenová 39  
Dana Kubingerová 547 351 002 pracovník v soc. službách DPS Kosmonautů 23  
Renata Chmelová 543 215 649 pracovník v soc. službách DPS Zderadova 5  
Věra Janíčková 547 381 213 pracovník v soc. službách DPS Libušina tř. 8  

 

 

 

 

 
 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.